Pomiń menu

Powoli, małymi kroczkami…

Powoli, małymi kroczkami, zbieramy wszelkie informacje, przygotowując się do spotkania z burmistrzami i radnymi w sprawie "dopięcia na ostatni guzik" ich udziału w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Po oficjalnym zaproszeniu burmistrza i radnych, przez naszego reprezentanta, na sesji Rady Miasta, przyszedł czas na wyegzekwowanie od radnych odpowiedzi na wysłanego do nich, 3 maja, maila z zapytaniem o to czy pełnią dyżury, kiedy, gdzie i czy mieszkańcy miasta zostali o tym powiadomieni. Z naszych telefonicznych rozmów z radnymi (na odpowiedź mailem nie mogliśmy się doczekać) wynika, że dyżury radnych są „w powijakach”. Szerzej temat ten omówił, na swoim blogu, jeden z członków Stowarzyszenia.

http://www.civitaslukoviensis.pl/blog/read/24/


Kolejny krok zrobiliśmy wczoraj, podczas zebrania członków Stowarzyszenia.

Otóż przez kilkanaście ostatnich dni zbieraliśmy na naszym portalu propozycje działań, jakie moglibyśmy przeprowadzić realizując swe zadania w ramach akcji.

Ostatecznie ustaliliśmy, że podczas planowanego spotkania z burmistrzami i Przewodniczącą Rady zaproponujemy im, abyśmy wspólnie zrealizowali następujące działania:

 

Zadanie „Dostępni radni”

  1. Imienna skrytka pocztowa w Urzędzie Miasta – mowa o osobnych dla każdego radnego skrytkach (coś na wzór dawnych skrytek znajdujących się na poczcie) a przeznaczonych do dostarczania pytań, wątpliwości, sugestii, zażaleń przez mieszkańców miasta nie mających dostępu do internetu.

  2. Dyżury radnych – doprowadzenie do tego, aby każdy radny pełnił dyżur, a mieszkańcy byli o tych dyżurach powiadamiani.

  3. E-formularz „Zapytaj radnego” – formularz taki udostępniony byłby na oficjalnej stronie miasta. Jego zamieszczenie pozwoliłoby na ożywienie „martwych” dotychczas imiennych skrzynek mailowych, jakie posiadają wszyscy radni.

  4. Czat z samorządowcami – czat prowadzony byłby na naszym portalu. Oczywiście, czat, byłby moderowany, ale w ograniczonym zakresie, tzn. moderator nie wnikałby w merytoryczną treść wypowiedzi, ograniczając się tylko do wychwytywania ewentualnych obelg, pomówień, przekleństw, itp. Pozytywnie o czacie wypowiedziała się Przewodnicząca Rady w prywatnej rozmowie z jednym z naszych członków.

  5. Forum burmistrza i radnych – chodzi o odrębne forum, którego administratorami byliby: Burmistrz oraz radni. Jest to jedyne zadanie, które, w zasadzie, już zrealizowaliśmy, dając pełne uprawnienia Burmistrzowi i radnym na części forum prowadzonego na naszym portalu. Pozostała tylko kwestia przekonania Burmistrza i radnych do zarejestrowania się na portalu, a tym samym przyjęcia tych uprawnień i podjęcia gotowości rozmowy z mieszkańcami Łukowa.

 

Zadanie „Dostępne sesje Rady”

  1. Relacja z sesji Rady Miasta prowadzona na portalu CivitasLukoviensis.pl – rzecz miałaby polegać na tym, że jeden, dwóch (a może nawet i trzech) reporterów relacjonowałoby na bieżąco posiedzenia sesji za pomocą internetu. Byłyby to relacje pisemne, na wzór tych, jakie przeprowadza Onet.pl z ważnych meczów lub zawodów sportowych. Minuta po minucie, zagadnienie po zagadnieniu reporterzy opisywaliby co dzieje się podczas sesji Rady. Ich relacje można byłoby czytać na naszym portalu. Najprawdopodobniej użytkownicy portalu mieliby możliwość komentowania tych relacji na bieżąco.

  2. Udostępnienie mieszkańcom Łukowa projektów uchwał Rady Miasta – mogłoby to iść w dwóch kierunkach: pierwszym – wraz z przekazaniem przez Przewodniczącą Rady projektów uchwał wszystkim radnym (najpóźniej na 7 dni przed sesją) projekty te ukazywałyby się w Biuletynie Informacji Publicznej, drugim – projekty uchwał (ich skany) przekazywane byłyby Stowarzyszeniu, a my zamieszczalibyśmy je na naszym portalu wraz z możliwością komentowania ich treści, a co za tym idzie – możliwością zbierania dodatkowych uwag od użytkowników portalu. Ta druga możliwość byłaby pewną formą konsultacji. Wprawdzie radni mieliby mało czasu na zapoznanie się z wynikami tych konsultacji (Przewodnicząca Rady, we wstępnej rozmowie wyraziła aprobatę pomysłu udostępniania projektów, ale pod warunkiem, że dokumenty te ujrzałyby światło dzienne po fakcie dostarczenia ich radnym), ale pamiętać trzeba, że wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz samorządowych.

 

To jeszcze nie wszystko, co nas czeka, zanim spotkamy się z burmistrzami i Przewodniczącą Rady.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Łukowa. Planujemy, że ankieta przeprowadzona zostanie w dniach: 15 – 20 maja. Ankieta ma następującą treść:

http://www.civitaslukoviensis.pl/groups/opendoc/32/

Podczas przeprowadzania ankiety mieszkańcy Łukowa zostaną zaproszeni na spotkanie z członkami Stowarzyszenia, podczas którego dokładnie omówimy ideę Akcji, jej dotychczasowy przebieg oraz planowane działania w ramach Akcji. Zamierzamy, ponadto, porozmawiać z mieszkańcami na temat dialogu społeczeństwa z samorządowcami. Chcemy wysłuchać ich opinii na temat konieczności tworzenia platformy dialogu, w tym oczywiście na temat dostępności radnych i sesji Rady.

 

Chcemy być dobrze przygotowani do spotkania z burmistrzami i Przewodniczącą Rady (być może będzie to poszerzone grono o część lub wszystkich radnych).