Pomiń menu

Radni Gminy Halinów w Akcji Masz Głos Masz Wybór na Brzechwiadzie

27 maja 2012 roku odbyła się „Brzechwiada” – coroczny szkolny festyn ku czci patrona szkoły. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: występy uczniów, loteria, grill, kawiarenka, przejazd bryczką lub kucykiem, trampolina, malowanie twarzy. Nie lada atrakcją okazał się pokaz Straży Pożarnej z Okuniewa.

Najmłodsi mogli zwiedzać wóz strażacki i otrzymać wiele informacji na temat pracy strażaków. Uroczystość ta w roku bieżącym maiła szczególny charakter i podwójną rangę, bo z jednej strony odbył się festyn szkolno-środowiskowy organizowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną oraz nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Była to również doskonała okazja do świętowania 22 rocznicy wyborów samorządowych w Polsce. Tego dnia obchodzony jest w całym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego, rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, która zreformowała ustrój administracyjny. Na pikniku w Okuniewie nie zabrakło również radnych, którzy mieli okazje w ramach projektu realizowanego przez Gminne Centrum Informacji spotkać się mieszkańcami. Gminne Centrum Informacji przygotowało specjalny namiot do spotkań radnych z mieszkańcami Gminy Halinów. Radni wychodząc na przeciw do mieszkańców i swoich wyborców w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór rozdawali Kartę Praw Mieszkańca informującą o prawie do informacji, wstępu na sesje rady i posiedzeń komisji, do rozmowy z radnymi i władzami, do wyrażania własnej opinii, składania wniosków. Od radnych można było również otrzymać informacje dotyczące obrad Sesji Rady Miejskiej oraz kontakty mailowe do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Halinowie. A wszystko po to, by poprawić komunikacje naszych samorządowców z mieszkańcami i zaangażować ich w życie lokalnej społeczności.

Z otwartością do mieszkańców wyszli między innymi Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Pietrusiński, radna Anna Ludwiniak, radny Andrzej Milczarek, Marcin Sukiennik, Bogdan Janczarek. Spotkanie było doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu i integracji mieszkańców z radnymi, którzy ja widać chcą kontaktu ze swoimi wyborcami i ich udziału i głosu w podejmowanych decyzjach.  W akcje włączył się również Sołtys Okuniewa Pan Krzysztof Mościcki. W ramach integracji radni zaśpiewali dla mieszkańców piosenkę o Okuniewie miejscowości w której odbywały się uroczystości, przy akompaniamencie gitarowym Pana Krzysztofa Mościckiego, autora piosenki.

Wszystkim osobom przyczyniającym się do upowszechnienia i wspierania idei samorządności dziękujemy za troskę i pracę na rzecz rozwoju naszej „małej Ojczyzny”.

Gminne Centrum Informacji w Halinowie
Dorota Górska