Pomiń menu

Gminne Centrum Informacji w Halinowie

Gminne Centrum Informacji w Halinowie jest jednostką budżetową gminy Halinów, zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2005 roku. GCI zostało utworzone m.in. w celu zorganizowania ogólnie dostęnej pracowni mulitimedialnej,zorganizowania centrum zarządzającego informacjami z różnych dziedzin życia, promocji gminy Halinów. Aktywnie uczestniczymi w życiu Mieszkańców organizując i koordynując wiele wspólnych inicjatyw na terenie gminy Halinów m.in. w 2011 roku: "Imieniny Haliny w Halinowie", "Wizyta przedstawicieli ukraińskich org. pozarządowych i przedstawicieli samorządu terytorialnego" (we współpracy ze Szkołą Liderów), wspólne spotkanie opłatkowe dla wszystkich mieszkańców Gminy Halinów (GCI było koordynatorem), organizacja wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności premiery mazowieckiej wystawy "10 lat, 10 miesięcy, 10 tygodni, 10 dni...", organizacja bezpłatnych szkoleń z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców z naszej gminy, pomoc w rozliczaniu rocznych zeznań podatkowych. Realizujemy także projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.