Pomiń menu

Realizacja Akcji Masz Głos Masz Wybór!

W ramach realizacji akcji Masz Głos, Masz Wybór skupiliśmy się na poprawie komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a władzami gminy Halinów. Wydaliśmy Gminny Biuletyn Informacyjny podsumowujący rok 2011 i przestawiający założenia budżetowe oraz plany inwestycyjne na 2012 rok, tak, by mieszkańcy wiedzieli skąd i na co władze gminy wydają pieniądze publiczne.

W biuletynie zostały zawarte informacje o Radnych Rady Miejskiej w Halinowie w kadencji 2010 -2014. Radni zostali wyszczególnieni tak, by mieszkańcy poszczególnych miejscowości wiedzieli, kto jest ich reprezentantem w lokalnym samorządzie. Ponadto zostały przedstawione składy osobowe poszczególnych komisji, jak również informacje o możliwości umówienia się na dyżur z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Halinowie.

Biuletyn Informacyjny został rozdany podczas największej imprezy plenerowej jaka było „Święto Miasta i Gminy Halinów” w dniu 2 maja 2012 roku. Biuletyn rozdawany był przez Burmistrza Halinowa oraz pracowników Gminnego Centrum Informacji.

W biuletynie została zawarta notka, iż wydawcą jest Gminne Centrum Informacji w Halinowie uczestnik akcji Masz Głos, Masz Wybór Stowarzyszenia Szkoła Liderów i Fundacji Batorego.

Dorota Górska

Biuletyn Informacyjny Halinowa

Burmistrz Halinowa rozdawał Biuletyn podczas „Święta Miasta i Gminy Halinów”