Pomiń menu

Dostępni Radni

Realizację zadania Dostępne Sesje Rady zaczęliśmy od chęci poprawienia relacji na linii mieszkaniec - samorządowiec.  

Pierwsza próbą jaką powzięliśmy była prośba do Przewodniczącego Rady Miasta o utworzenie dla radnych na serwerze urzędu „służbowych” skrzynek email. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy już niebawem emaile radnych zostaną opublikowane na stronach Urzędu Miasta.

Adres strony internetowej na której będzie można już niebawem znaleźć bezpośredni kontakt do swojego radnego : www.bialogard.info