Pomiń menu

Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego

Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego, jest organizacją, której głównym celem są szeroko rozumiane: rozwój, aktywizacja i edukacja obywatelska. Wypełnianie swojej misji Stowarzyszenie opiera na efektywnych działaniach związanych z realizacją projektów skierowanych do określonych grup społecznych w tym m.in. osób bezrobotnych, grup marginalizowanych społecznie oraz osób pragnących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego w swoich szeregach skupia grupę osób pracujących na jego rzecz w oparciu o zdobyte już doświadczenia przy realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz inne instytucje europejskie, a także w oparciu o praktyczną wiedzę z zakresu prawa, polityki społecznej i edukacji Poza działalnością na rzecz rozwoju, wspierania i aktywizacji rynku pracy, Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego prowadzi również działania z zakresu kultury, sportu oraz ekologii a także współuczestniczy w akcjach charytatywnych i społecznych na rzecz regionu i jego obywateli.

Co nowego?