Pomiń menu

Święto Samorządu Terytorialnego w Łukowie

Dziś, 18.05., dwóch reprezentantów Stowarzyszenia przeprowadziło rozmowę z panią Anną Kicińską, Naczelnik Wydziału Promocji Miasta w sprawie zorganizowania (podczas obchodów Dni Łukowa, w dn. 27.05.) stoiska poświęconego Świętu Samorządu Terytorialnego. Przy zorganizowanym przez UM stoisku dyżurowaliby radni, chętni do podjęcia rozmów z mieszkańcami.

Podczas spotkania wspólnie ustalono, że miasto zorganizuje takie stoisko (pani Naczelnik wyraziła duże zainteresowanie naszą inicjatywą), a Stowarzyszenie zadba o materiały, dotyczące Święta Samorządu, a także o to, aby radni (wszyscy lub tylko część z nich) byli obecni przy stoisku, oraz by byli gotowi do rozmów z mieszkańcami.

Oznacza to, że do wymienionych przez nas, w notatce z dnia 12.05., działań trzeba dodać jeszcze jedno:

6. Udział radnych w Święcie Samorządu Terytorialnego, połączony z gotowością do rozmów z mieszkańcami Łukowa.

Do tej pory przeprowadziliśmy rozmowę tylko z jednym radnym, panem Krzysztofem Oklińskim, który wyraził zainteresowanie takim sposobem uczczenia Święta Samorządu, a przy okazji – kontaktu z mieszkańcami. Z innymi radnymi skontaktujemy się zaraz po weekendzie. Oczywiście, o wynikach rozmów poinformujemy.