Pomiń menu

Reportaże z sesji na stronie Urzędu Miejskiego w Halinowie

W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór nawiązaliśmy współprace z Urzędem Miejskim w Halinowie. Na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego w Halinowie halinów.pl ukazują się reportaże z kolejnych Sesji Rady Miejskiej w Halinowie udostępnione mieszkańcom przez Gminne Centrum Informacji w Halinowie, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

Na kilkuminutowe reportaże zdecydowaliśmy się ponieważ oglądanie kilkugodzinnych obrad Sesji Rady Miejskiej może być dla części mieszkańców bardzo monotonne. W krótkim sprawozdaniu mieszkańcy mają możliwość dowiedzieć się o najważniejszych sprawach poruszanych podczas obrad naszych rajców. – informuje Dorota Górska koordynator projektu.

W zwiastunie Sesji znajduje się logo akcji Masz Głos, Masz Wybór, Fundacji Batorego , Szkoły Liderów oraz Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

Mamy nadzieję, że dzięki tym krótkim reportażom – zaprezentowanym w przystępnej formie wzbudzimy wśród mieszkańców zainteresowanie działaniami lokalnymi podejmowanymi przez samorządowców. Chcemy także, by dzięki naszej nowej inicjatywie mieszkańcy zaangażowali się we współpracę na rzecz poprawy naszej lokalnej społeczności – dodaje koordynator.

http://www.halinow.pl/135-XXIIIsesjaRadyMiejskiej.htm