Pomiń menu

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy sołeckich w Żukowie

W najbliższy poniedziałek 18 czerwca 2012 r. od godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żukowo odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące funduszu sołeckiego. Prelegentami będą członkowie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Na spotkanie zostali zaproszeni sołtysi z gminy Żukowo, oraz radni Rady Miejskiej. W spotkaniu mogą uczestniczyć także inne osoby zainteresowane tematem funduszu sołeckiego. W przypadku chęci udziału w spotkaniu proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 500 079 748 lub e-mail: [email protected].

Więcej informacji na temat funduszu sołeckiego http://www.funduszesoleckie.pl/.

Spotkanie odbędzie się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, w której uczestniczy Rada Sołecka z Chwaszczyna.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór prowadzona jest przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Fundację im. Stefana Batorego. Celem akcji jest zainteresowanie obywateli sprawami społeczności lokalnej i zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach samorządowych, zarówno poprzez korzystanie z biernego, jaki czynnego prawa wyborczego.

Jolanta Wiercińska –  Rada Sołecka z Chwaszczyna.