Pomiń menu

Sołectwo Chwaszczyno

W 2010 roku zostałam wybrana do Rady sołeckiej w Chwaszczynie. Staram się wspomagać działalność sołtysa. Od 2013 roku należę również do Kołem Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie. Współpracuję z Zespołem Publicznego Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie, radnym powiatowym panem Piotrem Fikusem.

Co nowego?