Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe korkowe

     Sprawozdanie cząstkowe  z zadania: „Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie”                                  w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):

Justyna Świderska, 668-812-075, [email protected] lub [email protected]

Nazwa i dane teleadresowe organizacji:

„Budnicka Tradycja”

Stowarzyszenie Kulturowo-Przyrodnicze

Bartniki ul. Łąkowa 19

96-332 Radziwiłłów

WWW.budnickatradycja.pl

Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Puszcza Mariańska

Data przesłania sprawozdania:

29 czerwca 2012

Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu   do akcji :

Pierwszym naszym działaniem, po przystąpieniu do akcji, było wytypowanie naszego przedstawiciela do wykonania zadania:  „ Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie” – i reprezentacji stanowiska naszej organizacji w tej kwestii.

Naszą przedstawicielką została Justyna Świderska, która była obecna na szkoleniu maszgłosowym w Miedzeszynie i której autorstwa jest poniższy raport.

Po szkoleniu zapoznaliśmy się ze wskazówkami i bazą danych dostępnymi na stronie internetowej www.maszglos.pl oraz w sylabusie, który otrzymałam na szkoleniu. Dowiedziałam się jakie dokumenty pozyskać i jak pisać raport.

Sprawdziliśmy informacje dostępne w BIPie, skąd zebraliśmy następujące informacje:

 • Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2012
 • Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012
 • Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, telefony kontaktowe do członków Komisji oraz informacje o terminach posiedzeń

Zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej do RIO, NIK oraz PARPA.

Otrzymaliśmy odpowiedź, że NIK i RIO nie prowadziły jeszcze kontroli w Gminie Puszcza Mariańska. PARPA wysłała ankiety PARPA-G1 za lata 2009 oraz 2011 oraz odpowiedź, że w 2010 Gmina Puszcza Mariańska nie wysyłała ankiety PARPA-G1.

Wysłaliśmy wniosek do Urzędu Gminy z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

 • Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2010 i 2011
 • Protokoły i sprawozdania ze spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dokument powołujący skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W odpowiedzi na wniosek otrzymaliśmy odpowiedź, że w Gminie Puszcza Mariańska nie istnieją takie dokumenty jak regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawozdania ze spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Otrzymaliśmy również odmowę otrzymania protokołów ze spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na zamieszczone tam dane osobowe.

Wobec powyższego zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie tych protokołów z zaczernieniem danych wrażliwych.

Obecnie czekamy na odpowiedź w sprawie udostępnienia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz 2010. Termin na udzielenie przez Gminę odpowiedzi upływa 1 lipca.

Telefonicznie umówiliśmy się na wywiad z panem wójtem Gminy Puszcza Mariańska. Pan wójt udzielił mi wywiadu w dniu 26 czerwca 2012. Wywiad został przeprowadzony według scenariusza zamieszczonego w sylabusie.

Pan wójt poprosił panią sekretarz gminy Puszcza Mariańska, która pełni również funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o uzupełnienie informacji dotyczących funduszu korkowego oraz działania Komisji.

Podczas wywiadu umówiliśmy się, że po analizie zebranych przeze mnie dokumentów, skieruję ewentualne pytania i prośby o udostępnienie dalszych informacji o funduszu korkowym droga mailową.

Następnym działaniem będą:

 • wzięcie udziału w finansowanym z funduszu korkowego Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się 8 lipca 2012 na terenie Gminy Puszcza Mariańska,
 • analiza zebranych dokumentów i informacji,
 • dalszy kontakt z przewodniczącą w sprawie udostępnienia informacji i dokumentów dotyczących funduszu korkowego.

 

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Po wywiadzie z wójtem gminy Puszcza Mariańska i przy okazji też z sekretarzem gminy, mam poczucie, że rozpoczął się proces budowania prawidłowych relacji pomiędzy organizacją „Budnicka Tradycja” i przedstawicielami najważniejszych władz samorządowych w Gminie Puszcza Mariańska.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego