Pomiń menu

budnickatradycja

Działamy od 1 kwietnia 2008 r. Cele, dla realizacji których powołaliśmy Stowarzyszenie to: 1. Podejmowanie działań oraz wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu odtwarzanie i ożywienie lokalnych tradycji regionalnych, 2. Inicjowanie działań edukacyjnych wśród ludności z obszarów wiejskich w celu wykorzystania istniejących walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, jako czynnika stymulującego zrównoważony rozwój gospodarczy wsi. 3. Prowadzenie różnych działań promujących: ochronę przyrody i jej rewitalizację,ekologię i ochronę środowiska,wartości historyczne, kulturalne i zabytkowe oraz zdrowotne i zdrowy tryb życia w oparciu o kontakt z przyrodą. Podjęliśmy działania mające na celu obronę tutejszej "Pięknej Ziemi" na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, przed przekształceniem jej w tereny zabudowane. Budujemy (odtwórczo) piec gliniany z XV wieku, tzw kopułkowy, jako przyczynek do spotkań edukacyjnych oraz spotkań "Wokół pieca" adresowanych do ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach oraz prowadzenia warsztatów dawnych sztuk piekarskich. Jesteśmy w trakcie nawiązywania współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi na terenie Polski.