Pomiń menu

W Gminie Mirsk Akcja idzie powoli, ale do przodu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk wszystkim obecnym (Burmistrzowi, Radnym i Sołtysom) przedstawiono zasady akcji Masz Głos, Masz Wybór. Wręczono również Twoją Kartę Praw Mieszkańca. Przygotowywana jest również informacja dla mieszkańców, która wraz z Kartą Praw ma ukazać się w lokalnej prasie.