Pomiń menu

Sołectwo Rębiszów

Sołectwo Rębiszów prowadzi różne działania mające na celu zwiększenie dostępu jego mieszkańców do kultury, informacji. Organizuje spotkania, wycieczki itp., współpracujemy z miejscowymi firmami i instytucjami pozarządowymi. Chcemy zmienić swoje otoczenie na lepsze, posiadamy stronę internetową, od zeszłego roku wywalczyliśmy fundusz sołecki.

Co nowego?