Pomiń menu

Media o halinowskiej akcji Masz Głos Masz Wybór

O prezentacji akcji Masz Głos, Masz Wybór podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie gminy Halinów piszą kolejne media i portale internetowe

Relacja na stronie: minskmaz.com

Tygodnik mazowiecki „Nowy Dzwon” w nakładzie 1500  egzemplarzy o przebiegu imprezy plenerowej „Imieniny Haliny w Halinowie”: