Pomiń menu

Trzecia impreza plenerowa w Halinowie, na której zaprezentowano akcję Masz Głos, Masz Wybór

Imieniny Haliny w Halinowie to trzecia impreza plenerowa w Gminie Halinów w trakcie której zaprezentowana została akcja Masz Głos, Masz Wybór w Halinowie. Przypomnijmy w skrócie nasze bezpośrednie działania w ramach akcji adresowanej wprost do mieszkańców.

Święto Miasta i Gminy Halinów – specjalny Biuletyn Informacyjny

Podczas największej imprezy plenerowej w Gminie Halinów jaką było Święto Miasta i Gminy Halinów obchodzone rokrocznie w dniu 2 maja zaprezentowaliśmy specjalny Biuletyn Informacyjny, który dotarł do ponad dwóch tysięcy mieszkańców. Przedstawiliśmy w nim podsumowanie działań podejmowanych przez samorząd lokalny samorząd w 2011 roku, na dwóch specjalnie przygotowanych stronach zaprezentowani zostali wszyscy radni Rady Miejskiej w Halinowie w podziale na poszczególne okręgi wyborcze oraz składy osobowe wszystkich siedmiu komisji stałych Rady Miejskiej. W Biuletynie informacyjnym podaliśmy także informację o dyżurach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie. Ponadto zamieściliśmy praktyczny informator z podaniem danych kontaktowych do wszystkich pracowników UM w Halinowie, oraz jednostek organizacyjnych (Szkół, Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, GCI, Zakładu Komunalnego oraz telefony alarmowe). Zaprezentowany został budżet Gminy Halinów w przystępnej formie z podziałem na wydatki inwestycyjne, dochody  i wydatki w latach 2007 – 2012 oraz planowane dochody i wydatki w 2012 roku.

Kompleksowa organizacja Święta Samorządu Terytorialnego.

Kolejną imprezą plenerową podczas której Gminne Centrum Informacji w Halinowie zaprezentowało akcję „Masz Głos Masz Wybór” było „Święto Samorządu Terytorialnego”. Tę inicjatywę przygotowaliśmy w sposób kompleksowy w trakcie festynu szkolno-kulturalnego. W tym celu przygotowany został specjalny namiot informacyjny akcji „Masz Głos Masz Wybór”. Na tę okazję zostały wykorzystane następujące materiały: plakaty informujące o Akcji „Masz Głos Masz Wybór”, zamieszczenia herbu Gminy Halinów oraz logo Gminnego Centrum Informacji oraz akcji „Masz Glos Masz Wybór”. Przygotowaliśmy specjalną książeczka informująca
o dyżurach Radnych ich adresach mailowych. Dodatkowym materiałem rozdanym mieszkańcom Gminy Halinów przez radnych była „Karta Praw Mieszkańca”, która przedstawia dziewięć uprawnień mieszkańców jak prawo do informacji, wstępu i nagrań sesji oraz posiedzeń komisji. Podczas tego święta rozdano kilkadziesiąt ulotek i książeczek mieszkańcom Gminy Halinów. Cieszymy się, że w „Święto Samorządu Terytorialnego” zaangażowało się 5 z 15 z radnych Rady Miejskiej w Halinowie m.in. Przewodniczący Rady; Przewodnicząca Komisji do Spraw Młodzieży, Oświaty, Kultury i Sportu; Przewodniczący Komisji do Spraw Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Przewodnicząca Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu.

Po naszej drugiej akcji, która została zorganizowana w trakcie imprezy plenerowej, przygotowany został specjalny materiał informacyjny – podsumowanie, który został zamieszczony na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Halinów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie i na tablicach informacyjnych Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

Dorota Górska