Pomiń menu

Fundusz sołecki na 2013 rok z akcją „Masz Głos Masz Wybór”

Rembiszów pyta mieszkańców!

W ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” wśród mieszkańców naszej wsi rozprowadziliśmy ankiety, informujące o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na nasze sołectwo w 2013r. Chcemy poznać pomysły mieszkańców na wydatkowanie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Już z początkiem września odbędzie się zebranie wiejskie, na którym przedstawimy wyniki ankiety i wybierzemy najlepsze propozycje działań.

 

Ankieta zadania z funduszu sołeckiego