Pomiń menu

Kolejny Sukces Akcji

Dokumenty na wyciągnięcie ręki mieszkańców.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej białogardzkiego Urzędu Miasta zaczęto podawać przed Sesjami Rady Miasta do publicznej wiadomości projekty uchwał i wiele innych dokumentów nad którymi obecnie pracują radni.

Informacje na http://bip.bialogard.info/