Pomiń menu

Plenerowe Biuro Rady Miasta

W dniach 04 – 05 sierpnia w Białogardzie odbyły się 713. urodziny miasta. Podczas tych dni na terenie miasta odbywały się liczne imprezy sportowe i kulturalne.

Po raz pierwszy podczas Dni Białogardu w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór  organizowanej przez  Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Omni Modo” oraz Urząd Miasta Białogard radni prowadzili plenerowe biuro Rady gdzie dyżurowali przyjmując mieszkańców i wręczając im Kartę Praw Mieszkańca oraz „Informator Dialogu Społecznego”. W informatorze znalazły się min. informacje dot.  naszego miasta i instytucji. Publikacja ta przybliża nam strukturę organizacyjna Urzędu Miasta, przybliża radnych oraz podaje wszelkiego rodzaju dane kontaktowe do poszczególnych urzędów i instytucji z terenu naszego miasta. Informator stworzony został przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta a jest on efektem pracy białogardzkiej Grupy Dialogu Społecznego  z władzami miasta.