Pomiń menu

Radni Gminy Halinów w akcji „Masz Głos Masz Wybór”

Dostępni Radni Gminy Halinów po raz kolejny w Akcji Masz Głos Masz Wybór. Tym razem na Odpuście św. Rocha w Okuniewie

 

19 sierpnia odbył się w Okuniewie Odpust św. Rocha. Podczas świętowania było wiele atrakcji, wyścig kolarski, recital i koncert lokalnych zespołów, występ zespołu MATT. Nie zabrało jakże typowych dla Odpustu straganów z watą cukrową, lodami i zabawkami.

Gminne Centrum Informacji w Halinowie w trakcie uroczystości odpustowych zorganizowało stoisko dla radnych Rady Miejskiej w Halinowie na którym mieszkańcy gminy Halinów mogli uzyskać informacje o posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, porozmawiać z radnymi o pracy Rady Miejskiej, otrzymać informacje o transmisjach sesji rady miejskiej oraz przysługujących im prawach. Dodatkowo GCI przygotowało „mapę drogowa” dotarcia do niezbędnych informacji związanych z pracą Rady Miejskiej na portalu internetowym Gminy Halinów.

W naszą akcję po raz kolejny aktywnie włączyli się samorządowcy z Gminy Halinów. Członkowie Prezydium Rady Miejskiej w Halinowie: Przewodniczący – Marcin Pietrusiński, Wiceprzewodniczący Bogdan Janczarek i Dawid Wojda. W akcję chętnie włączyli się także radni: Anna Ludwiniak – Przewodnicząca Komisji do Spraw Młodzieży, Oświaty, Kultury i Sportu, Katarzyna Goździewska oraz Andrzej Milczarek – Przewodniczący Komisji do Spraw Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Radni zapraszali na sesje Rady Miejskiej i informowali o ich dostępności dla Mieszkańców rozdając specjalnie przygotowane w tym celu materiały w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór”.

Przypomnijmy, że to kolejny aktywny udział radnych Gminy Halinów w otwartym dla mieszkańców spotkaniu „pod chmurką”. W dniu 27 maja w trakcie „Brzechwiady” z wielką ochotą zapraszali mieszkańców gminy do uczestnictwa w sejach Rady.

Dorota Górska