Pomiń menu

Wybór przestrzeni w Byczynie

W Byczynie podjęto działania zmierzające do wyboru przestrzeni, którą można by było zmienić na korzyść mieszkańców.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA w ramach zadania Wspólna przestrzeń wybrało do zmiany i wspólnej dyskusji z mieszkańcami miejsce w starym Parku Miejskim u podnóża średniowiecznych murów i niedaleko fosy . Plac ten jest niezagospodarowany, a jego częścią jest Pomnik Armii Czerwonej, który też należałoby odświeżyć. Teren, który jest  skwerkiem w parku nie jest miejscem zapomnianym, wręcz przeciwnie. Rodzice tamtędy prowadzą dzieci do przedszkola i do szkoły, wieczorami przebywa młodzież, a w pobliżu jest Urząd Poczty Polskiej.  Koordynator projektu Karolina Kryściak i prezes stowarzyszenia Marek Mendel spotkali się z władzami samorządowymi, aby omówić projekt i pomysł zagospodarowania owej przestrzeni.  W spotkaniu zespołu realizującego zadnie wzięli udział:  pani Wiceburmistrz Byczyny Ewa Bartosiewicz, przedstawiciele Referatu ds. współpracy europejskiej, promocji i rozwoju Urzędu Miejskiego – Iwona Sarnowska oraz Przemysław Mączka. Przedstawiciele stowarzyszenia  sprawdzili strukturę własności przestrzeni oraz przejrzeli Plan Zagospodarowania Przestrzennego (teren ma numer 6ZP i jest oznaczeniem zieleni urządzonej) i Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Byczyna. Podczas przeprowadzonego Święta Samorządu Lokalnego także wspomnieliśmy o realizowanym konkursie. Obecnie przygotowujemy sposoby badania opinii mieszkańców w sprawie tej części Parku Miejskiego.[nggallery id=22]