Pomiń menu

BSO Tarcza

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA” działa w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Głównie skupiamy się na realizacji projektów edukacyjnych w pracy z młodzieżą szkolną, na które pozyskujemy środki zewnętrzne. Naszymi priorytetami są : edukacja kulturowa, miedzynarodowe wymiany młodzieży - Jestem Europejczykiem, jak również wspieranie działalności liderów lokalnych i przedsiewzięć aktywizujących młodych obywateli Gminy Byczyna. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami, samorzadem mieszkańców i innymi stowarzyszeniami. Od wrzesnia prowadzimy również szkołę podstawową.