Pomiń menu

II Bielski Dzień Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.17.08.2012.Bielsko-Biała

Prowadząc lokalny monitoring funduszu korkowego, pochodzącego z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wybrałam się na imprezę  "Bądź jak ptak, wolny od nałogów”, Podczas imprezy można było zapoznać się z działalnością Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości, zasięgnąć porady specjalistów do spraw uzależnień,posłuchać muzyki , posłuchać doświadczeń Pani Ilony Felicjańskiej, porozmawiać z członkami stowarzyszenia, grupami AA , osobami które chętnie dzieliły się swoim doświadczeniem, wiedzą, radą.  Fundacja Pozytywnych Zmian,