Pomiń menu

Fundacja Pozytywnych Zmian

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych w wybranych obszarach. Jesteśmy organizacją mocno nakierowaną na działania strażnicze, oraz działania na rzecz rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów społecznych, budując i wzmacniając struktury społeczeństwa obywatelskiego. Działamy w różnych obszarach - prawa człowieka w tym przede wszystkim prawa kobiet i działania na rzecz równości płci, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.