Pomiń menu

Spotkanie radnych z mieszkańcami w Halinowie

W związku z przygotowaniem stoiska przez Gminne Centrum Informacji dla Radnych i Mieszkańców na imprezie plenerowej Piknik na Zdrowie w Halinowie w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – Dostępne Sesje Rady, Dostępni Radni zaprosiliśmy na stoisko Radnych Rady Miejskiej w Halinowie oraz Mieszkańców gminy Halinów.

Plakaty informujące mieszkańców rozwiesiliśmy na tablicach informacyjnych w gminie Halinów, do radnych Rady Miejskiej w Halinowie zostało skierowane zaproszenie.

To kolejne spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Halinowie w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, na terenie gminy. Tym razem stoisko będzie otwarte przy okazji odbywającego się „Pikniku na Zdrowie w Halinowie”. Piknik współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacja o „Pikniku na zdrowie w Halinowie” na stronie Urzędu Miejskiego