Pomiń menu

Tarcza opowiada o działaniach

Pierwsze spotkanie stowarzyszenia i Burmistrza Byczyny z mieszkańcami miasta miało charakter informacyjny. Dyskusja dotyczyła Parku Miejskiego i jego zagospodarowania w przyszłości.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Tarcza wraz z Burmistrzem Byczyny oraz Samorządem Mieszkańców przeprowadziło pierwsze informacyjne spotkanie z mieszkańcami. Pracownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim, Przemysław Mączka, przedstawił dwa projekty dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Byczynie. Jeden związany jest z rewitalizacją rynku, a drugi ze zmianami proponowanymi w Parku Miejskim. Koordynator projektu Karolina Kryściak i  prezes stowarzyszenia Marek Mendel poinformowali zebranych o celach projektu, wybranym zadaniu w ramach Konkursu Super Samorząd i zaplanowanym harmonogramie działań. Przedstawili krótką prezentację na temat projektu. Dyskusja wśród mieszkańcowi była interesująca i wielowątkowa. Nie zabrakło pytań skierowanych do Burmistrza Byczyny Ryszarda Grünera oraz przybyłych radnych. Poruszony został problem małego wykorzystania parku w celach wypoczynkowych i nagminnego wyprowadzania psów w to miejsce. Mieszkańcy zgłosili dużo uwag dotyczących zaniedbanego i opuszczonego placu zabaw do dzieci. Nie wszyscy byli zainteresowani proponowanymi przez samorząd zmianami. Wiele osób wolałoby skupić się na bezpieczeństwie dzieci i czystości w parku miejskim. Zebrani zastanawiali się nad wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych, oraz tych, które były we wcześniejszych prezentacjach. Mieszkańcy stwierdzili, że mało jest konsultacji społecznych związanych z tym tematem. Dlatego też ankieta przygotowana przez stowarzyszenie spotkała się z aprobatą i zainteresowaniem. Ankieta jest jeszcze wypełniana przez mieszkańców w wielu miejscach miasta. Plakaty promujące działania oraz ulotki informacyjne są już w druku. Stowarzyszenie planuje także wykorzystać inne narzędzia służące do badania opinii mieszkańców w sprawie Parku Miejskiego.[nggallery id=26]