Pomiń menu

Ankieta dla Mieszkańców Gminy Halinów

Przeprowadziliśmy pierwszą część ankiety dotyczącej wiedzy Mieszkańców Gminy Halinów na temat pracy i obrad Rady Miejskiej.

W ramach realizacji zadań Dostępne Sesje Rady, Dostępni Radni postanowiliśmy przeprowadzić wśród mieszkańców Gminy Halinów ankietę dotyczącą ich wiedzy  na temat pracy Rady Miejskiej. Założyliśmy, że ankietę przeprowadzimy dwutorowo na początku zaangażowania się w akcję Masz Głos, Masz Wybór oraz na zakończenie . Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań przeprowadzenia ankiety po raz drugi  w celu sprawdzenia czy pogłębiła się wiedza naszych mieszkańców w zakresie informacji dotyczących samorządu. O wynikach i rezultatach naszych działań poinformujemy wkrótce.

Dorota Górska