Pomiń menu

Czy Urzędowi Gminy Żukowo można wystawić ocenę 5?

Rada Sołecka w Chwaszczynie zaproponowała władzom gminy Żukowo wzięcie udziału w akcji Masz Głos Masz Wybór - Urząd na 5.

Propozycja spotkała się z pozytywnym odzewem urzędu. W odpowiedzi zadzwoniła pani Aneta Grota, audytor wewnętrzny UG Żukowo, która chce pomóc w realizacji zadania. Na terenie urzędu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w akcji a urząd poprzez swoją stronę poinformuje o tym fakcie. W zebraniu informacji pomoże nam przygotowana przez organizatorów akcji Karta Pytań. Na podstawie zebranych ankiet przygotujemy wnioski dotyczące funkcjonowania naszego urzędu, które zostaną przedstawione kompetentnym urzędnikom nasze gminy i spróbujemy przekonać urząd do wprowadzenia niezbędnych zmian.