Pomiń menu

Solectwo sulkowice – drugie spotkanie Grupy Reprezentatywnej

W dniu 6.10.2012 roku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Reprezentatywnej Sołectwa Sułkowice. Grupa intensywnie pracowała nad projektem wspólnej przestrzeni w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania ankietowe. Licznie przybyli mieszkańcy byli w różnych grupach wiekowych.

Każdy otrzymał mapką z zaznaczonym stawem, studnią, drogą i na tym należało umieścić pozostałe elementy zagospodarowania tzn: ławki, latarnie, posąg. św. Kingi, kosz, tablicę inf. punkt gastronomiczny. Niektórzy mieszkańcy mieli już gotowe projekty, które sporządzili w domach podczas wykonywania różnych prac domowych – jak sami twierdzili, wtedy mieli najwięcej pomysłów. Obecnie planujemy wykonanie jednego wspólnego szkicu naszej przestrzeni w oparciu o mapki mieszkańców, a następnie przedstawimy go do publicznej wiadomości celem dokonania ewentualnych korekt.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, wszyscy jesteśmy zgodni jak zagospodarować naszą przestrzeń, niektórzy niestety musieli zrezygnować ze swoich pomysłów ze względu na ograniczenia terenowe. Ale nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy te pomysły wykorzystali przy planowaniu wspólnej przestrzeni w przyszłym roku – 2013 – już planujemy zrobienie boiska wraz z kompleksem dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do galerii zdjęć 🙂