Pomiń menu

Sołectwo Sułkowice

Nieformalna grupa mieszkańców sołectwa Sułkowice w gm. Iwanowice, w tym sołtys Sułkowic, strażacy z miejscowej OSP i radni z okręgu postanowili uporządkować i zagospodarować zaniedbane dotychczas źródełko w Sułkowicach oraz odświeżyć, udokumentować i upowszechnić związaną ze źródełkiem legendę. Pracy było i nadal jest bardzo dużo, bo samo miejsce ogromnie zaniedbane i zapuszczone, zarośnięte chaszczami i drzewami, zaśmiecone i zanieczyszczone. Własnymi siłami i sprzętem, nakładem środków i ogromnej pracy, kosztem czasu dla siebie czy rodziny mieszkańcy wycięli krzaki i drzewa, usunęli śmieci. W dalszym etapie, m.in. z pomocą finansową Gminy, zostanie wywieziony nagromadzony od lat gruz, wyrównany cały teren, oczyszczone źródełko, odrestaurowana studzienka, posiana trawa, zagospodarowany teren (oświetlenie, alejki, ławki, stoliki itp.), a na koniec udokumentowana i utrwalona związana ze źródełkiem legenda. Mieszkańcy chcą stworzyć miejsce, w którym miło i przyjemnie będzie można spędzić czas: pospacerować i usiąść, spotkać się z przyjaciółmi, dziewczyną/chłopakiem. Miejsce, w którym odpocząć będą mogli turyści. Mieszkańcy sołectwa Sułkowice postanowili zadbać o swoje zdrowie, równocześnie miło i przyjemnie spędzając wspólnie czas, którego tak nam wszystkim brakuje. Wszystko wokół się zmienia, świat pędzi do przodu a mieszkańcy Sułkowic chcą stworzyć własną ścieżkę zdrowia, angażując do niej ludzi w różnej grupie wiekowej, płci i statusu społecznego. Planujemy zacząć od biegów a następnie wzbogacać ofertę o rolki, nordic walking. Chcemy zaangażować do zadania władze samorządowe, wójta, radnych i sołtysów i zorganizować wspólny piknik - promujący zdrowy tryb życia w naszej Gminie. To nie wszystko - właśnie w taki sposób wspólnie z mieszkańcami sołectwa Sułkowice będziemy chcieli wytyczyć ścieżki spacerowe/biegowe/sportowe na terenie sołectwa i zachęcić władze Gminy Iwanowice do włączenia ich w projektowane na terenie gminy ścieżki w ramach przygotowywanych projektów w tym zakresie. Będziemy chcieli, aby były to ścieżki atrakcyjne, w malowniczym terenie, biegnące przez urokliwe i piękne zakątki naszego sołectwa. Liczymy na to, że jako wybrane i wskazane przez mieszkańców zyskają zainteresowanie i uznanie władz Gminy Iwanowice i zostaną włączone w projektowany system ścieżek i tras sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy.

Co nowego?