Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe z zadania: „Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

1. Osoba do kontaktu: Jadwiga Niedbała; 661 317 725; [email protected]
2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji (opcjonalnie): Rada Sołecka sołectwa Brzeziny
3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina Bełżec
4. Data przesłania sprawozdania: 2012-11-30
5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji :
Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji : W ramach akcji zajęłam się przygotowałam i organizacją spotkania dla mieszkańców Gminy Bełżec z przedstawicielami Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Spotkanie dotyczyło „Korzyści płynących z przyjęcia FUNDUSZU SOŁECKIEGO”

W ramach zadania prowadziłam następujące działania:
• Rozmowy telefoniczne z wójtem gminy Bełżec w celu ustalenia spotkania;
• Spotkanie z wójtem – rozmowa na temat realizacji zadania dotyczącego „funduszu sołeckiego” w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”;
• Zaproszenie z strony wójta na sesję rady gminy;
• Informacja o realizacji zadania na sesji rady gminy; ustalenie terminu spotkania z przedstawicielami SLLO (19 lipca 2012 r. o godzinie 17.00 w sali GOK);
• Nawiązanie współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy oferta pomocy; pracowników urzędu w rozpropagowaniu akcji (prośba o przygotowanie informacji w formie ulotek, zaproszeń – promocji spotkania);
• Osobiście dostarczyłam zaproszenia na spotkanie sołtysom i radnym zaś dla rad sołeckich zaproszenia przekazałam sołtysom prośbą o ich dostarczanie (w trakcie spotkań prowadziłam rozmowy dotyczące funduszu sołeckiego;
• Przygotowałam plakaty informujące o spotkaniu, które zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych oraz na stronie Urzędu Gminy Bełżec oraz na stronie „Masz Głos Masz Wybór”;
• Spotkanie przedstawicieli Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich: Dariusza Kraszewskiego i Magdaleny Pieczyńskiej oraz Olgi Skarżyńskiej z Fundacji Batorego odbyło się zaplanowanym terminie 2012-07-19. W spotkaniu uczestniczyła niewielka grupa mieszkańców: sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, radni, wójt gminy Bełżec i sołtyska Dorota Wójtowicz z sołectwa Szalenik w gminie Lubycza Królewska, gdzie fundusz sołecki funkcjonuje;
• Podczas spotkanie mieszkańcy uzyskali rzetelną wiedzę popartą praktyką -doświadczeniem jak to się dzieje w innych gminach w kraju;
• Dla uczestników spotkania przygotowałam podziękowania, które zostały wręczone podczas sesji przez Wójta Gminy Andrzeja Adamka oraz umieszczone na stronie Urzędu Gminy Bełżec oraz „Masz Głos, Masz Wybór”.
• Każdy z sołtysów kilku radnych i wójt gminy otrzymali kompendium wiedzy w postaci broszury Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich „Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”. Pozostaje mi mieć cichą nadzieję, że się coś w naszej gminie obudziło, że zadziała, razem w naszych sołectwach możemy więcej. Przed nami marzec 2013r. i uchwała Rady Gminny na 2014r. Wiara ponoć przenosi góry a marzenia się spełniają … zobaczymy …jeszcze wszystko może się zdarzyć …

Uwagi, dodatkowe informacje: Wójtowi Gminy Bełżec Andrzejowi Adamkowi, pracownikom urzędu gminy, radnym sołtysom dziękuję za pomoc w realizacji zadania, miłą atmosferę podczas rozmów oraz pozytywne przejęcie przekazanych informacji.

Jadwiga Niedbała

…………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego