Pomiń menu

Rada Sołecka

Jesteśmy Radą Sołecką społeczności wsi Brzeziny. Wspomagamy pracę sołtysa w tworzeniu warunków do pełnego udziału w życiu społeczności sołectwa. Naszym nadrzędnym celem jest dobro naszej wsi, gminy. Działamy na rzecz promocji jej piękna. Chcemy wpływać na rzecz podnoszenia świadomości praw mieszkańców; na decyzje o kierunkach rozwoju naszej wsi, gminy oraz wzmocnienie więzi przynależności i wiary w to, że marzenia się spełniają.