Pomiń menu

Byczyna zakończyła zadanie pomyślnie!

Podsumowanie działań w ramach zadania Wspólna przestrzeń nastąpiło 12 listopada 2012 roku podczas spotkania z mieszkańcami i władzami miasta. Wiemy już jakim zmianom ulegnie wybrana do zagospodarowania przestrzeń -teren w Parku Miejskim wokół pomnika.

W ramach akcja Masz Głos, Masz Wybór Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA zorganizowało podsumowujące spotkanie z mieszkańcami i władzami miasta 12 listopada 2012 roku. Grupa Partycypatorów Lokalnych opracowała przykłady zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu Parku Miejskiego wokół Pomnika Armii Czerwonej. Podczas wcześniejszych dwóch spotkań partycypatorów analizowano sondaże i ankiety oraz różne przykłady zagospodarowania przestrzeni w innych miastach. Grupa przygotowała pięć planów na zagospodarowanie miejsca wokół pomnika. Różnią się one szczegółami w rozwiązaniu niektórych zagadnień estetycznych. Wszystkie wykonane w sposób planistyczny pomysły mają wspólne cechy: zmniejszenie placu wokół pomnika, odnowienie ogrodzenia, posprzątanie terenu, postawienie miejsc do siedzenia, zasadzenie krzewów i kwiatów oraz przeznaczenie terenu na miejsca parkingowe.

Koordynatorka programu Karolina Kryściak na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiła powyższe przykłady na zagospodarowanie terenu. Przybyli mieszkańcy uczestniczyli w dyskusji i wymianie spostrzeżeń. W spotkaniu uczestniczył  Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner oraz Sekretarz Gminy Byczyna Maciej Tomaszczyk. Odpowiadali na wszystkie pytania oraz pojawiające się niejasności. W celu usystematyzowania informacji wynikających z dyskusji mieszkańcy na przygotowanych wcześniej planszach układali plany zagospodarowania. Przygotowane makiety są ostatecznymi rozwiązaniami wynikającymi z potrzeb użytkowników. Koordynatorka programu powstałe plany opracuje w sposób graficzny i przedstawi burmistrzowi w najbliższych dniach.

Burmistrz Byczyny podczas spotkania przyjął propozycje mieszkańców na zagospodarowanie skwerku w Parku Miejskim wokół Pomnika Armii Czerwonej. Powiedział, że plany są przemyślane i skierowane na poprawę wizerunku miejsca. Oczywiście propozycje mieszkańców mogą ulec drobnym poprawkom ze względu na uwagi konserwatora zabytków czy Inspekcji Transportu Drogowego. Członkowie oraz zarząd BSO Tarcza uważają, że odnieśli sukces przekonując władze miasta do  projektu wykonanego przez mieszkańców.  [nggallery id=34]