Pomiń menu

Członkowie Rady Sołeckiej Chwaszczyna – Jola Wiercińska i Mirosław Nowak na 10-leciu akcji „Masz głos, Masz wybór”

Członkowie Rady Sołeckiej Chwaszczyna - Jola Wiercińska i Mirosław Nowak zostali zaproszeni do uczestniczenia w spotkaniu akcji Masz Głos, Masz Wybór“, które odbyło się w dniach 23-24 listopada br. Była to szczególna okazja -10-lecie akcji. Wróciliśmy pełni wrażeń z kolejną porcją wiedzy potrzebnej do skutecznego działania z lokalną społecznością.

10-lecie akcji Masz głos, Masz wybórByła to szczególna okazja -10-lecie funkcjonowania na w Polsce inicjatyw obywatelskich prestiżowej fundacji, która szkoli społeczników z zakresu szeroko pojętej działalności obywatelskiej. Wzięliśmy udział w cyklu szkoleń na temat: ,,Jakie są przyczyny słabej aktywności mieszkańców i jak można im przeciwdziałać. Moje sołectwo w 2020 r.- projektowanie zmiany w oparciu o posiadany potencjał “. Kolejne bardzo ciekawe szkolenie dotyczyło programu pn: ,,EDEN-od animacji do partycypacji mieszkańców sołectw” jako przykład aktywizowania mieszkańców sołectw. W drugim dniu wzięliśmy udział w szkoleniu na temat ,,Gospodarka finansowa sołectw”, ,,Fundusz sołecki- jak przekonać nieprzekonanych?”. Prowadzącymi zajęcia byli fachowcy ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Wróciliśmy pełni wrażeń z kolejną porcją wiedzy potrzebnej do skutecznego działania z lokalną społecznością.