Pomiń menu

NA PODLASIU „FAJERWERKI” W GMINIE TUROŚŃ KOŚĆIELNA

Tylko spokojnie. W Gminie Turośń Kościelna wszyscy Radni Gminy , władze Gminy Wójt ,Zca Wójta , Sekretarz ,Skarbnik mają ujednolicony imienny adres e-mailowy na serwerze gminnym. Działa też E-formularz z pytaniami do Radnych a także władz Gminy. A w budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano kolejną kwote na dalsze wdrożenia systemu elektronicznego.

Takie informacje chciałem Wam wszystkim przekazać na uroczystosciach urodzinowych X-lecia akcji Masz Głos, Masz Wybór. Ale niestety choroba, która mnie dopadła nie pozwoliła na udział w tej historycznej chwili.Dlatego , tą informacją , jakże miłą dla nas wszystkich dzielę się dzisiaj.
Ale po kolei.W województwie podlaskim istnieje 80 gmin wiejskich i 25 miejsko – wiejskich.Jak udało mnie się ustalić w żadnej z tych jednostek samorządu terytorialnego Radni Gminy nie mają ujednoliconego imiennego adresu mailowego.Dzięki naszemu udziałowi w akcji Maszgłosowej oraz zadaniu Dostępni Radni , jakiego się podjęliśmy wykonać na początku roku – wreszcie dopieliśmy celu do którego dążyliśmy.Jest to efekt co najmniej półrocznej batalii o wprowadzenie takich zmian w funkcjonowaniu gminy a także zrozumieniu całej akcji i przychylności władz w osobach: Wójta Gminy- Grzegorza Jakucia , jego Zastępcy odpowiedzialnego w gminie za system informatyczny Krzysztofa Dudzińskiego oraz poparciu dużej grupy Radnych.Wspólny adres do wszystkich samorządowców , ułatwi naszym mieszkańcom kontakt z Radnymi , bowiem wystarczy tylko znać nazwisko Radnego aby napisać do niego e-maila.A i samej władzy ułatwi znacznie przekazywanie Radnym , informacji gminnych w inny sposób niż dotąd było to przyjęte. W tej chwili przed nami kolejne zadanie – to wypromowanie adresów w domenie gminnej w świadomości naszej społeczności lokalnej.
Jakby tego było mało, chcielibyśmy poinformować Was ,że władze Gminy utworzyły na stronie internetowej gminy w odpowiedniej zakładce tzw.e-formularz , dzięki któremu mieszkancy mogą przesyłać pytania do Radnych.Ponadto przeglądaliśmy przygotowany budżet gminy na rok 2013 i w zadaniach inwestycyjnych gminy zaplanowano wydatek w kwocie 33211,00 złotych na dalsze wdrażanie elektronicznych usług dla ludności , gdyż nasza Gmina uczestniczy w projekcie /RPOWP/ t.j wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz.II administracja samorządowa.Wprowadzenie nowych standartów znacznie usprawnią zycie mieszkańców.
A zaczynaliśmy swoje zadanie pod koniec miesiąca kwietnia b.r. z pytaniem skierowanym do Radnych: czy mozemy liczyć na Waszą pomoc , bo chcielibyśmy zrobić to i tamto a wreszcie pokazać się jako wiejska organizacja pozarządowa działająca również ponadlokalnie – w Polsce , a to dzięki możliwościom jakie daje nam Fundacja Batorego, która temu projektowi patronuje.
A kończymy udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór w roku 2012 takimi „fajewerkami” o jakich na poczatku akcji tylko marzyliśmy.Może za przykładem naszej Gminy pójdą również inne samorządy gminne z Podlasia a także z całej Polski.
Bo w działaniu liczy się upór w dążeniu do celu a przede wszystkim skuteczność czyli efekt końcowy.
Zdzisław Narel – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy