Pomiń menu

Realizacja zadania Dostępni radni w Rydułtowach.

Stowarzyszenie Moje Miasto, w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór zdecydowało się podjąć realizacji zadania Dostępni Radni, jako że w Rydułtowach, gdzie stowarzyszenie funkcjonuje, brak kontaktu między radnymi a mieszkańcami jest znacznym problemem.

Problem dostrzegł prezes stowarzyszenia, Marek Wystyrk, który postanowił zaangażować lokalnych wolontariuszy w pracę na rzecz społeczności. Koordynatorem projektu został Piotr Kieś, uczeń 2 liceum ogólnokształcącego w Rybniku.

Jedno z głównych celów zadania było udostępnienie adresów mailowych radnych miasta na stronie Urzędu, powiązane z umieszczeniem tam dzielnic miasta, z których dani radni pochodzą, oraz komisji, w których są członkami.
Drugim działaniem podjętym przez stowarzyszenie, było zorganizowanie spotkania mieszkańców miasta z radnymi, w celu bezpośredniego zaprezentowania problemów dotykających lokalną społeczność i propozycji rozwiązania ich przez radnych. Na spotkaniu uczestnicy zostali poczęstowani drobnym poczęstunkiem. Spotkanie było dość żywe i jak się wydaje wydało dobre owoce w postaci nowych inicjatyw.

Ostatnim krokiem podjętym w ramach tegorocznej akcji było zorganizowanie regularnych, cotygodniowych dyżurów radnych w Urzędzie miasta, w czasie których obywatele Rydułtów mogą przyjść i porozmawiać z radnym na temat swoich problemów, zasugerować jakąś inicjatywę lub zmianę strategii działania. Trzeba przyznać, że ta część akcji była najtrudniejsza, ponieważ nie wszyscy radni zgodzili się uczestniczyć w dyżurach. Część uznała dyżury za stratę czasu i działanie czysto marketingowe. Nie mniej jednak są w Rydułtowach osoby, które zostały radnymi z powołania, i takie też bardzo szybko odpowiedziały pozytywnie na propozycję współpracy.

Za otrzymane od Fundacji Batorego pieniądze zakupione zostały również materiały biurowe, niezbędne do realizacji zadania.
Realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Stowarzyszenie Moje Miasto z całą pewnością będzie uczestniczyć w przyszłorocznej edycji akcji ,,Masz Głos Masz Wybór”.