Pomiń menu

Spotkanie halinowskiej młodzieży z samorządowcami

W ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos Masz Wybór -  Dostępne Sesje Rady, Dostępni Radni organizujemy spotkania burmistrza Halinowa oraz radnych z młodzieżą gimnazjalną.

Spotkania mają na celu przybliżenie młodym mieszkańcom gminy Halinów  pracy samorządowców, zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności. Poinformowanie o funkcjonowaniu Rady Miejskiej, jej zadaniach, roli oraz dostępności sesji Rady Miejskiej dla wszystkich zainteresowanych.

Na spotkaniu zostanie przeprowadzona lekcja z wiedzy o społeczeństwie. Młodzież będzie mogła bezpośrednio zadać pytania dotyczące nurtujących ich tematów burmistrzowi oraz radnym. Podczas  wspólnej debaty gimnazjaliści będą mogli przedstawić swoje wizje działań dla młodzieży i inicjatywy współpracy z samorządem.

Dorota Górska