Pomiń menu

Walka się opłacała.

Burmistrz organizuje spotkanie z mieszkańcami.

Po słowach koordynatora akcji Masz Głos, Masz Wybór w Białogardzie, kóre ukazały się kilka dni temu w Głosie Koszalińskim, burmistrz zdecydował się na zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, które mamy nadzieję ma na celu poznanie zdania obojga stron na temat gospodarki odpadami komunalnymi.