Pomiń menu

Sołectwo Sułkowice dalej działamy !

Na początku grudnia odbyło się spotkanie z naszym głównym sponsorem a także z władzami gminy, na którym wstępnie ustalono uroczyste otwarcie jaru na 30.05.2013 roku. Część środków mamy zapewnione w budżecie gminy, część od sponsora oraz dużo siły i chęci ze strony mieszkańców. Okres zimowy rezerwujemy na uszczegółowienie wszystkich prac wykonawczych, napis na tablicy informacyjnej, przebadanie wody itp. tak abyśmy na wiosnę pełną parą ruszyli do prac wykonawczych. O postępach będę na bieżąco informować.

Zapraszamy do galerii zdjęć