Pomiń menu

Urząd na piątkę – RABKA-ZDRÓJ

Urząd na piątkę – RABKA-ZDRÓJ co wyszło z naszego badania.

Urząd na piątkę – RABKA-ZDRÓJ

1. Czy urząd jest przystosowany do potrzeb:

a. rodziców z dziećmi? (kącik zabaw, przewijak itp.) TAK

Komentarz: Stoliki na korytarzu

b. osób starszych i z niepełnosprawnościami? (wysokość lad, podjazd do miejsca obsługi, krzesła, itp.) TAK

Komentarz: Na parkingu są miejsca dla niepełnosprawnych.

2. Czy godziny pracy urzędu umożliwiają załatwienie spraw różnym grupom mieszkańców, np. raz w tygodniu wieczorem lub wcześnie rano, w niektóre soboty? TAK/ NIE

Komentarz: Urząd jest otwarty od 8 do 16 od poniedziałku do piątku.

3. Czy w urzędzie działa punkt informacyjny lub biuro obsługi klienta lub punkt informacyjny? TAK/ NIE

Komentarz: Można się zapytać w sekretariacie UM.

4. Czy urząd na bieżąco udostępnia informacje o swojej działalności? TAK

Komentarz: Na stronie www.rabka.pl ,profilu FB Rabki, Wieściach Rabczańskich, mediach lokalnych oraz BIP Rabka-Zdrój

5. Czy w urzędzie można uzyskać informacje publiczne

„od ręki” w urzędzie (w tym samym dniu)? TAK
przez telefon? TAK
przez Internet? TAK

6. Czy na spotkanie z burmistrzem/wójtem/prezydentem można umówić się:

a. przez telefon TAK/ NIE

b. przez Internet TAK/ NIE

c. korespondencyjnie TAK/ NIE

d. osobiście TAK

Komentarz: Nie wiadomo.

Część II – Budynek urzędu i otoczenie

7. Czy dojście/dojazd do urzędu są wyraźnie oznakowane? TAK

8. Czy przed budynkiem jest odpowiednia liczba

a. miejsc parkingowych dla samochodów TAK

b. stojaków na rowery TAK/ NIE

Rower można przypiąć do płotu przy UM.

9. Czy godziny otwarcia urzędu i poszczególnych wydziałów są wypisane na zewnątrz urzędu (np. na drzwiach)? TAK

10. Czy urząd posiada wyposażenie ułatwiające życie interesantom: toaleta, punkt ksero, krzesła itp.? TAK

11. Czy kasa urzędu jest otwarta przez cały czas przyjmowania interesantów? TAK

12. Czy tablica ogłoszeń w urzędzie jest widoczna, a zamieszczane na niej informacje czytelne? TAK

13. Czy druki i formularze urzędowe można pobrać w miejscach innych niż budynek urzędy ? TAK

Komentarz: Na www.rabka.pl

Część III – obsługa w budynku urzędu

14. Czy w urzędzie są udostępnione w widocznym miejscu informacje o dyżurach:

a. radnych TAK

b. burmistrza/wójta/prezydenta TAK

Komentarz: Informacje są koło sekretariatu Rady Miasta a burmistrz informacja na dzienniku podawczym

15. Czy pracownicy urzędu:

a. noszą identyfikatory? TAK

b. chętnie udzielają pomocy? TAK

16. Czy takie sprawy jak odpis świadectwa urodzenia, zgłoszenie działalności gospodarczej można załatwić „od ręki” (czyli podczas jednej wizyty) w urzędzie? TAK

17. Czy można telefonicznie sprawdzić na jakim etapie załatwiania jest sprawa? TAK

18. Czy interesanci są informowani, ile czasu zajmie załatwienie danej sprawy? TAK

19. Czy opłata za kopie dokumentów zawierających informacje publiczne odpowiada kosztowi ich wykonania? TAK

20. Czy w siedzibie urzędu łatwo znaleźć informacje o trybie składania skarg i wniosków? NIE

21. Czy urząd jest otwarty na obsługę cudzoziemców? TAK/ NIE ?

Część IV – Obsługa internetowa

22. Czy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej urzędu łatwo znaleźć:

a. aktualne informacje? TAK

b. informacje jak załatwić konkretną sprawę? TAK

c. niezbędne druki i formularze? TAK

d. aktualne zarządzenia wójta/burmistrza? NIE

e. uchwały rady gminy/miasta? TAK

f. informacje o trybie składania skarg i wniosków? NIE

23. Czy strona internetowa urzędu jest przystosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących? TAK/ NIE

24. Czy urząd posiada elektroniczną skrzynkę podawczą (na swojej stronie lub na stronie e-PUAP – elektronicznej platformy usług administracji publicznej)? TAK

25. Czy można za pośrednictwem Internetu sprawdzić na jakim etapie załatwiania jest sprawa? TAK

Komentarz: Za pomocą e-urzędu Rabka-Zdrój

26. Czy na stronie internetowej urzędu można znaleźć informacje o dyżurach

a. radnych TAK

b. burmistrza/wójta/prezydenta NIE