Pomiń menu

Fundusz sołecki na 2014 rok stał sie faktem

Działania sołectw były na tyle konkretne i zasadne, że radni większością głosów zatwierdzili fundusz sołecki na kolejny rok.

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk radni debatowali na temat wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok.

Decyzja była dość trudna ze względu na pogarszający się stan finansów gminnych.

Sołtysi mieli okazję przedstawić i pochwalić się osiągnięciami związanymi z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego za zeszły rok.

Działania sołectw były na tyle konkretne i zasadne, że radni większością głosów zatwierdzili fundusz sołecki na kolejny rok. Jeden z radnych, który prześledził wydatkowanie pieniędzy przez sołectwa, stwierdził :„Będę głosował za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego z budżetu naszej gminy na 2014 rok, bo warto. Mieszkańcy wsi pokazali, że potrafią racjonalnie gospodarować i w sposób rozsądny wydawać pieniądze”.

Cieszy fakt, że radni mimo trudnej sytuacji finansowej gminy, po raz kolejny pozwolili mieszkańcom wsi współdecydować o wydatkowaniu pieniędzy.

Świadomość radnych i sołtysów dotycząca korzyści płynących z przyjęcia funduszu sołeckiego została ukształtowana między innymi dzięki podjętym działaniom w ramach akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR.