Pomiń menu

Gmina Bełżec przeciw funduszowi sołeckiemu w 2014 roku

Władze samorządowe – Rada Gminy Bełżec ignoruje samorząd czyli mieszkańców. Na sesji w dniu 2013.03.27 kolejny raz zagłosowali przeciw FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU

Na 15 radnych tylko 5 było za, jeden się wstrzymał na dodatek sołtys z Bełżca (Zbigniew Warzocha) i aż 9 przeciw. Dziwne gdyż w strategii rozwoju naszej gminy  zakłada się „…misją jest aktywizowanie mieszkańców gminy na rzecz jej rozwoju i kształtowanie aktywności oraz postaw obywatelskich; doskonalenia systemu demokratycznego państwa na szczeblu lokalnym…”

Jako mieszkańcy jednego z sołectw podjęliśmy działania w tym kierunku i zostaliśmy zignorowani.

Do przewodniczącego rady gminy Kazimierza Marynicza skierowaliśmy wniosek z prośbą o wyodrębnienie na 2014r. „funduszu sołeckiego”, który podpisali wszyscy dorośli mieszkańcy obecni w miejscu zamieszkania. Drugi wniosek z podpisami 5 z 7 sołtysów (Tomasz Żołądek, Albert Mijał, Adam Babiak, Zbigniew Warzocha, Aleksander Bodnar) w tym 4 nie byli zainteresowani realizacją tego zadania, ale nie mieli nic przeciwko realizacji przez mieszkańców – samorząd sołectwa Brzeziny.

Wystosowaliśmy również petycję do Rady Gminy Bełżec podpisaną przez radę sołecką naszego sołectwa – jak widać bez rezultatu; czego boją się nasze władze samorządowe? Mam nadzieję, że wyborcy w przyszłości wezmą to pod uwagę…

Nasza mała gmina jest specyficzna na 15 radnych aż 13 jest z Bełżca.  Szkoda, że nie chcą a może nie potrafią dzielić się władzą – narzekają ludzie nie przychodzą na zebrania, ale po co mają przychodzić; jeżeli niewiele mają do powiedzenia; jeżeli się ich nie słucha; jeżeli to władze decydują o tym co będzie najlepsze? Przyczyniają się do tego, że sołectwa w gminie Bełżec to tzw. „martwe twory” zapominają, że „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Uważamy, iż fundusz sołecki umożliwiłby realizację tegoż zadania przez gminę. W  innych gminach doskonale się to sprawdza. Radni z gminy Bełżec (10 radnych) jeszcze do tego nie „dojrzało”??? a szkoda…

członek rady sołeckiej

Jadwiga Niedbała