Pomiń menu

Fundusz Sołecki

Bierzemy udział w a akcji Masz Głos, Masz Wybór. No i zaczynamy nasze pierwsze spotkanie poszło zaproszenie prawdopodobnie ukaże się jutro na stronie urzędu miasta

fundusz SołeckiNasze Sołectwo Stobna –  zaangażowało  się w zadanie Fundusz Sołecki  W ramach zadania funduszu sołeckiego mamy zaszczyt zaprosić sołtysów, rady sołeckie, radnych i wszystkie  chętne osoby z terenu gminy i powiatu Nowodworskiego na szkolenie które odbędzie się wdniu  4.06.2013 r. o godzinie 10.00  w Urzędzie Miejskim ul. Wejhera 3 w Nowym Dworze Gd .Szkolenie będzie prowadzone przez przedstawiciela Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), które od momentu wejścia w życie Ustawy o funduszu sołeckim gromadzi i udostępnia wiedzę o nim, prowadzi stronę funduszesoleckie.pl i wspiera instytucje oraz osoby zainteresowane wdrażaniem funduszy sołeckich.