Pomiń menu

Stobna

Sołectwo jest aktywne i zauważane przez mieszkańców okolicznych wsi .Sołtys stara się integrować nie tylko naszych mieszkańców ale okoliczne Sołectwa po przez wspólne działania .Walczy o swoją małą Ojczyznę.Jest także prezesem Stowarzyszenia ,,Nasza Wieś Stobna '' które wcześniej brało udział już w akcji Masz Głos Masz Wybór .Tym razem chcemy zadziałać jako Sołectwo .Bo na naszym terenie Sołectwa mało biorą udział w jakichkolwiek działaniach .Stobna - pierwsza wzmianka o słowiańsko-pruskiej osadzie Stupa pochodzi z 1293r.Rok powstania wsi jest uznawany za datę powstania wsi .W 1820 roku mieszkało 320 osób w tym 9 mennonitów .Do tej pory zachowały się typowe zabudowaniażuławskich zagród holenderskich.Przetrwały historyczne drewniane budynki mieszkalne i spichleże. Zachował się bardzo czytelny średniowieczny unikatowy układ przestrzenny wsi - ulicówka wodna. Domy mieszkalne są zwrócone,elewacjami szczytowymi, w stronę Stobieńskiej Łachy . Stobieńska Łacha- w średniowieczu odgałęziała się od Nogatu i wpływa najpewniej bezpośrednio do Zalewu Wiślanego .Dawniej spełniała rolę komunikacyjną.Po odcięciu od innych cieków wodnych jest dobrze zarybionym,wydłużonym stawem- to prawdziwy raj dla wędkarzy.Przez wieś przebiega szlak pieszy zwany ,,Szlakiem Kopernikowskim'' Stobna liczy 167 mieszkańców z czego przeszło 20% czyli 35 osób stanowią niepełnoletni mieszkańcy miejscowości

Co nowego?

Udział w poprzednich edycjach