Pomiń menu

Kawiarenka Obywatelska w Żmigrodzie

Dnia 27.05.2013 (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyła się Kawiarenka Obywatelska, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz Głos Masz Wybór" zadanie "Dostępni Samorządowcy" oraz Dnia Samorządowca.

Celem dyskusji było zbudowanie sprawnego systemu przekazu informacji w naszej gminie. Na spotkanie przybyli: Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród, Zdzisław Średniawski Zastępca Burmistrza, Jan Czyżowicz Przewodniczący Rady, radni, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy Gminy Żmigród, obecnych było 28 osób. Zebranie zostało poprowadzone przez pana Andrzeja Wiewiórę oraz panią dr Agatę Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która była również moderatorem debaty. Wszyscy zgromadzeni podjęli próbę wypracowania planu ułatwiającego obywatelom kontaktowanie się z radnymi, a także został poruszony problem godzin w jakich odbywają się Sesje Rady Miejskiej. Jak się okazała w dalszej części spotkania mieszkańcy Naszej gminy chcieliby mieć także udostępnione informacje kiedy dokładnie odbywają się Komisje. Była to doskonała okazja do wymiany poglądów miedzy obywatelami, a władzą na temat modelu komunikacji. Pod koniec „Kawiarenki” powołany został zespół roboczy do opracowania wniosków i stworzenia modelu komunikacji społecznej w naszej gminie. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na dzień 5 czerwca 2013 r. o godz. 17:30. Przyjęty został również Plan działania do końca 2013 r. Kawiarenkę zakończyliśmy o godzinie 20.30. Obecnie są planowane dalsze spotkania, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żmigród.

Jacek Gawlicz

DSC_2054 DSC_2052 DSC_2058 DSC_2060 DSC_2064 DSC_2068 DSC_2072 DSC_2076