Pomiń menu

Mikoszewo wraca do akcji

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju-"Aktywni Razem" z Mikoszewa przyłączyło się do zadania Wspólna przestrzeń.

W ramach zadania realizowanego w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór planujemy przy współpracy z Radą Sołecką  zagospodarować wspólną przestrzeń jaką jest Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie. Chcielibyśmy, żeby CAL zostało wykorzystane  w taki sposób, aby zajęcia, warsztaty, imprezy okolicznościowe i lokalne były odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Zagospodarowanie CAL miałoby za zadanie zachęcić społeczeństwo do wspólnych inicjatyw oraz tworzyć poczucie przynależności do miejsca. Projekt przyczyniłby się do zintegrowania się i aktywnego uczestnictwa mieszkańców miejscowości Mikoszewo w życiu społeczno-kulturalnym, pozwoliłby na integrację międzypokoleniową oraz  zmianę stylu spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych.