Pomiń menu

Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska „OKO” – DYSKUSJE NA TARASIE – „Budżet obywatelski – nowy etap rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Olsztynie”

Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt. DYSKUSJE NA TARASIE – „Budżet obywatelski – nowy etap rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Olsztynie”, które odbędzie się 23 maja 2013 w godzinach 16.30-18.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1

Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) kawiarenka obywatelskao-logotype-2011-01 (1)

na spotkanie pt.

DYSKUSJE NA TARASIE – „Budżet obywatelski – nowy etap rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Olsztynie”,

które odbędzie się 23 maja 2013 w godzinach 16.30-18.00
w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1

Kawiarenki Obywatelskie to inicjatywa na rzecz rozwoju debaty publicznej poruszającej ważne dla społeczności lokalnej tematy. Są okazją do swobodnej, merytorycznej i konstruktywnej wymiany przemyśleń oraz poglądów dotyczących naszego miasta i regionu, tożsamości lokalnej, przestrzeni publicznej oraz problemów społecznych, gospodarczych i rozwojowych. Ich celem jest rozwój naszego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, najważniejszego fundamentu nowoczesnej demokracji.

Budżet partycypacyjny (obywatelski) to mechanizm pozwalający obywatelom, czy mieszkańcom konkretnej wspólnoty samorządowej na współdecydowanie o części wydatków publicznych we współpracy z organami władzy. Formuła budżetu partycypacyjnego zakłada, że mieszkańcy określają też cele i sposób wydatkowania określonych kwot. Biorą zatem udział w planowaniu wydatków publicznych i ustalaniu priorytetów.

Wydaje się, że możliwość bezpośredniego decydowania o wydatkach budżetu wspólnoty lokalnej to wręcz esencja samorządności. Jednak innowacyjność tej koncepcji i problem niedostatecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce może rodzić uzasadnione obawy, co do jego zastosowania np. w Olsztynie. Instytucja budżetu partycypacyjnego znajduje obecnie zastosowanie w niektórych miastach Polski (m.in. Sopot i Łódź, Wrocław, Elbląg). Już teraz można więc dokonać „przeglądu” i analizy doświadczeń związanych z praktycznym funkcjonowaniem tego mechanizmu. Odpowiedzieć na pytanie czy i jak ma funkcjonować budżet obywatelski w naszym mieście.

Celem dyskusji będzie zaprezentowanie budżetu partycypacyjnego, doświadczeń związanych z jego zastosowaniem na świecie oraz w Polsce, jak i podjęcie refleksji nad możliwością wdrożenia tego mechanizmu na gruncie olsztyńskim.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu: + 48 503 680 500 lub też mailowo: [email protected]

Dodatkowe informacje:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
[email protected]
tel. 503 680 500

Współorganizatorzy OKO:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Forum Dialogu Publicznego
Inicjatywa jest wspierana przez Fundację Batorego w ramach akcji „Masz głos masz wybór”.

Kawiarenka jest współorganizowana w ramach projektów: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”