Pomiń menu

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"

Organizacja działa od 2006 roku. Głównym działaniem jest prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, jak też kreowanie działań pro obywatelskich. Jednym z przedsięwzięć, które inspiruje mieszkanki i mieszkańców Olsztyna jest Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska. Dzięki poruszanym na niej tematom, podejmowane są działania zmieniające olsztyńską rzeczywistość. Przykładem jest powołanie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, dążącego do wprowadzenia zmian w statucie Olsztyna - z sukcesem. Teraz czekamy na działania nadzorcze wojewody.

Co nowego?