Pomiń menu

Przechodzimy do etapu praktycznego…

Rozpoczęliśmy prace przy opracowywaniu założeń do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wdrożenia procedur i zasad realizacji budżetu obywatelskiego w Łukowie. Założenia te (w zasadzie w formie projektu uchwały – nie będą to więc typowe założenia, a raczej już projekt uchwały) zawierać będą różne załączniki (opis zasad i trybu wdrażania budżetu obywatelskiego, formularz opisu projektu, ramowy harmonogram, wzór karty do głosowania, itp.).

Chcemy uaktywnić różnych interesariuszy – i to w różny sposób. Dziś zaapelowaliśmy na fanpage’u łukowskiego budżetu obywatelskiego o zgłaszanie się chętnych do pomocy nam w opracowywaniu projektu. Za kilka dni, po opracowaniu projektu, roześlemy go do władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z prośbą o wnoszenie uwag. Gotowy projekt (jeśli ktoś chce, to założenia:)) przedstawimy również do publicznej wiadomości z prośbą o uwagi. Kolejnym krokiem będą spotkania z mieszkańcami na temat projektu i zawartych w nim zasad wdrażania budżetu. Równolegle odbywać się będą spotkania z radnymi. Oczywiście, będziemy również obecni na posiedzeniach komisji Rady Miasta zajmującej się wdrażaniem budżetu.

Przed nami więc najbardziej czaso- i energochłonne prace.