Pomiń menu

ZSD w akcji Masz Głos, Masz Wybór

 Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy rozpoczyna realizację zadania pod nazwą Dostępni samorządowcy. Realizujemy je przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Projekt-Europa”. 

W ciągu kilku najbliższych miesięcy zaplanowaliśmy m.in. debaty, spotkania z mieszkańcami, rozmowy z radnymi i władzami, szkolenie dla administracji samorządowej z komunikacji interpersonalnej, ankietę internetową dla mieszkańców. Wspólnie z Urzędem Miasta będziemy przygotowywać informacje z przebiegu sesji Rady Miasta dotyczące podjętych uchwał, po to, by mieszkańcy mieli na ten temat pełną wiedzę.